Jan Augusta — portfolio

Slušný řidič / Klient: DPP / 2011

Soutěžní návrh na kampaň pražských dopravních podniků.
SlusnyRidic01.gif, 43kBSlusnyRidic02.gif, 42kBSlusnyRidic03.gif, 53kB