Jan Augusta — portfolio

XVI International Congress on Mathematical Physics / Klient: Ústav jaderné fyziky AV ČR / 2009

Kolekce grafických prací pro Mezinárodní kongres matematické fyziky, zahrnuje, písmo, značku kongresu, plakát, návrh webové prezentace
ICMP09_logo.gif, 10kBICMP09_pismo.gif, 9,3kBICMP09_poster.jpg, 21kBICMP09_web.jpg, 45kB