Jan Augusta — portfolio

Pět Tibeťanů / rukověť cvičence / autor: Peter Kelder / 2008

Knížku Petera Keldera - Pět Tibeťanů otevírá strhující pohádkový příběh o Plukovníkovi Bradfordovi, který se na sklonku ľivota rozhodne podniknout dlouhou cestu za pramenem věčného mládí. Nelehká pouť s nejistým koncem je nakonec odměněna úspěchem a plukovník nachází co hledal v  jednom skrytém tibetském kláąteře. Je zasvěcen do tajemství pěti zázračných cviků a přináąí ho do "civilizovaného" světa. Tento elixír se jmenuje Pět Tibeťanů.
Druhá část knihy nás, slovy Plukovníkovými, podrobně seznamuje s jednotlivými cviky. Díky unikátním pohyblivým ilustracím, bude pro každého snadné pochopit správné provádění cviků.

webové stránky Pět tibeťanů s veškerými podrobnostmi a s možností zakoupení knihy naleznete na adrese www.pettibetanu.cz