Jan Augusta — portfolio

Cirkus Grillparzer & stvoření venusche / CHAPPITO PICTURESCO / 2003, Praha

Ďábelská diashow varietního typu.
CG_Plakat.jpg, 12kB cg-technical.gif, 21kB

Chappito picturesco

PRINCIP SYNCHRONIZACE ZVUKU S OBRAZEM
Vstupním hudebním médiem je audio CD se stereo záznamem. K vlastní hudbě je však využit pouze jeden kanál, v tomto případě pravý. V druhém kanále, levém, jsou rozmístěny zvukové impulsy o kmitočtu 1khz. Tyto ipulsy jsou umístěny vždy vteřinu před místem kdy ma dojít k přehození diapositivu. Takto se dá jednoduše nastavit frekvence výměny obrázků, která není pravidelná. Protože impusy jsou pevnou součástí hudebního záznamu nehrozí "rozjetí" obrazu a zvuku.

POPIS SPUŠTĚNÍ A CHODU AUDIO-DIA SESTAVY
Všechny připojené přístroje jsou v zakladní poloze POWER ON. V CD přehrávači je vloženo CD Cirkus Grillparzer music. Zásobník Diaprojectoru je v poloze 0. Na zesilovači je nastavena idealní hlasitost a vyvážení sterea [balence] ve spravné poloze. (Vyvážení hlasitosti hudby a impulsů) Po stlačení tlačítka play na CD přehrávači začne hrát hudba a v místech k tomu určených dojde k automatické výměně diapositivů.

Z výstupu CD přehrávače [CD out] je dvoukanálový signál veden kabelem do vstupu zesilovače [CD in]. Z vystupu pro reprosoustavu je pak pravý kanál rozdvojen směrován přímo do reproduktorů. Levý kanal, obsahující zvukové impulsy, vede do convertoru kde při průchodu silnějšího el. impulsu dochází k zvukového impulsu

ANCAMBLE:
Martino Císař.................elektronic
Paolo Čárský............script
Pietro Máša........................................photo operator
Jan Paručka [Deep outside]..........................music
Francesco Veselý.............................fresh brain
Krejča+Solpera+Štorm.........consultatione
Jan Augusta......................maag, animation, grafico

THANKS to
Žižkovske divadlo Járy Cimrmana

SPECIAL THANKS to
John Irving f or a book "The World According to Garp"